lørdag 31. oktober 2009

Viktige tre

Hei

Har nok vore litt fråverande i det siste, for mykje å gjera, dessutan hadde me ei veke i Dresden i samband med at venene våre der gifta seg.

No har eg tenkt å starta ein liten serie der eg presenterer tre som på mange måtar er viktige i området sitt, tre som det for mange ville vore utenkjeleg å tenkja at dei ikkje skulle vera der, kort sagt tre som mange har eit forhold til.


Torgalmen på Voss


Torgalmen er eit tre mange på Voss har eit forhold til der han står flott plassert i nedre del av Torget. Almen er truleg frøsådd i ruinane etter 2. verdskrigen då sentrum av Voss låg nedbrend i 5 år. Han er dermed ein stad mellom 60 og 70 år, ca 20m høg og retteleg vid og fin.
Han har vore stemodersleg behandla opp gjennom tida med ulike utbyggingar, graving, oppussingar av torget og kommuneplanleggarar som kanskje drøymde om ei karriere som trefellarar. Det sto opprinneleg to fine almetre på torget men eit forsvant under den første oppussinga.Nok om det, Torgalmen står der framleis trass motgang og gjev naudsynt liv og skugge på eit ellers steinbelagt torg.


onsdag 14. oktober 2009

Redning

We do our climbing in the rain..

Bilete frå ETW eksamen i Oslofredag 9. oktober 2009

ETW eksamen

Jepp, då er me ferdige. Av mine elevar klarte over halvparten dei tildels strenge krava og vart sertifiserte, godt gjort! Resten var rett og slertt uheldige, påán igjen neste år - stå på! Bilete kjem seinare.

søndag 4. oktober 2009

Dag to veke fire


Så var det dag to. Me hadde opphaldsver og til og med litt sol og sjølvsagt ei obligatorisk regnbyge. Nordnesparken var kald som vanleg men elevane fekk fort varmen.
Nordnesparken har ein litt tett bestand av tre så me klatra stort sett i utkanten for å finna tre med lange nok greiner.
Dagens tema var ellers vurdering av tre der me gjekk igjennom prinsippet for visuell tree vurdering og tucha såvidt innom kriteria for å vurdera risiko.torsdag 1. oktober 2009

Dag ein siste veka ETW 2009

Då var veke fire i gang, i fem intense dagar skal me repetera alt me vore gjennom før, før me neste torsdag reiser til Oslo for å ta eksamen på fredag.

Veke 4 opplegg


Dag 1 Tema: Plantekjennskap og klatring / beskjæring
Oppmøte på Arboretet på Milde ved Blondehuset ca kl 08.00
Før lunsj skal me samla inn samtlege plantar på lista og gå gjennom dei.
Etter lunsj vert det klatring og beskjæring i ein del store eike og lønnetre på arboretet eller Fana Folkehøgskule.
Dei som ikkje skal opp til full eksamen kan sjølvsagt byrja å klatra med ein gong.
Me tek om lag ein time lunsj, den skal i tillegg til å fylla magen nyttast til spørsmål om ulike tema.

Dag 2 Tema: Vurdering av tre, sjukdomar etc
Oppmøte i Nordnesparken eller ein annan park alt etter kvar me får løyve.
Startar med ein runde i parken der me ser på ulike defektar etc. Deretter tek me føre oss ulike kriterie i ei risikovurdering.
Me ser ein del på ulike plantesjukdomar, kvifor tre vert utsette for å verta sjuke, rådgjerder både førebyggande og lækjande.
Sjølvsagt stimulering av mjølkesyreproduksjonen med å klatra i dei store fine trea i parkenJ
Dei som skal ha deleksamen kan byrja å klatra med ein gong om dei klarar.

Dag 3 Tema: Krunesikring og forankring
Me finn ein stad me kan vera, helst med ein del tre som er kandidatar til krunesikring.
Me vidarefører ein del av kunnskapane frå vurderingsdagen til å finna eigna kandidatar til krunesikring.
Kriterie før me sikrar, kva slag sikring, statisk, dynamisk, invasive - non invasive, ulike system, andre tiltak i tillegg, kvar skal ein leggja systemet.
Praktisk klatring og installasjon av dynamisk sikring.

Dag 4 Tema : Beskjæring
Ved rundkøyringa på Midtun.
Me har fått 23 unge lindetre som skal oppbyggings beskjærast.
Deretter går me igjennom dei vanlegaste beskjæringsmåtane og snitta.
Praktisk klatring og beskjæring ein stad der me kan gjera nytte for oss.

Dag 5 Tema: Tre på byggeplassar, planting og plantetypar

Me vil gå gjennom tiltak for å bevara tre på byggeplassar, ta ein runde og sjå på ulike stader om me finn nokon.
Me tek turen innom eit plantesenter og ser på kvalitetar, me går igjennom planting av ulike kvalitetar – kanskje me til og med grev eit hol.
TENTAMEN i klatring i Christieparken der eksamen var i fjor. No bør det gå bra!Ta med masse spørsmål, klatrelyst, godt humør, fint ver og elles kva som skal til for å gjera dette til ei god veke.