søndag 20. februar 2011

Tre på kyrkjegardar

Tønsberg Gamle Kyrkjegard er berre ein av svært mange eldre kyrkjegardar med store, fine tre. Dei fleste av desse er veldrivne innan heller tronge økonomiske råmer, det er ofte kyrkjegardsforvaltarar med stor kunnskap om både tre kyrkjegardsdrift som legg sjela si i arbeidet.
Slike gamle kyrkjegardar er viktige av mange omsyn, dei er sjølvsagt viktige for dei som har sine kjære liggjande der men dei er også viktige for folk flest. Det er mange som likar å gå gjennom ein stemningsfull alle eller vandra gjennom ein velhalden kyrkjegard med store og vakre tre.
Uansett kor god omsorg desse trea får er det ofte slik at dei tilsette manglar kompetanse på trepleiearbeid oppe i trea og kanskje også på vurdering av trea. I eit område med så mange besøkjande er det viktig at trea er i god helse og sikre. Det må fjernast tørrgreiner, greiner og kodominante stammer må kanskje sikrast. Dette er berre døme på ei lang rad tiltak som gjerne er aktuelle å gjera i gamle tre.
Alternativet er desverre ofte at forvaltarane synest at trea er fårlege og får dei felt. Dette er både synd og skam sidan trea gjerne kunne stått i mange tiår til med litt stell.
Det siste tiåret har det etterkvart kome til ein god del sertifiserte og kvalifiserte trepleiarar og trepleiefirma som kan ta på seg slike oppdrag, me i Hogst og Rydding er eit av dei. Desverre er det også kome til minst like mange useriøse firma som gjer meir skade enn gavn - det er ein del døme på slikt andre stader i bloggen.
Utfordringa er å selja oss inn til slike oppdragsgjevarar og utkonkurrera dei useriøse. Dette kan me neppe gjera på pris sidan "raskearbeid" ofte også er billigarbeid, nei me må gå på kvalitet og resultat og dette er vanskeleg sidan kunnskapen om tre og tepleie ofte er låg hjå potensielle oppdragsgjevarar. Men det er ikkje umogeleg - me lukkast i Tønsberg i år og me lukkast i Trondheim i fjor og me har lukkast ei rad andre stader og eg trur ikkje nokon av desse oppdragsgjevarane har angra på at dei satsa på å få det skikkeleg gjort.
Så om det er nokon som forvaltar område med gamle verdfulle tre som les dette - skal de ha noko gjort så få det gjort skikkeleg, sjekk opp heimesida til NTF , der kan de søkja etter sertifiserte trepleiarar som kan gjera jobben for dykk.

fredag 18. februar 2011

Tønsberg Gamle Kirkegård

Etter litt om og men er me no godt i gang med oppdraget i Tønsberg Gamle Kirkegård. Der skal det i samband med ei oppgradering av kyrkjegarden utførast ein god del trepleie og trefelling. Det som skal utførast er i korte trekk fjerning av omlag 150m hekk med gjerde i midten, felling av 15 store lindetre, felling av ei mengd knutekolla lindetre, felling av ein alle med hagtorn, beskjæring av nærare to hundre tre, flising og vekkøyring, stubbefresing og kruneforankring av nokre tre.
Som sagt ein heller stor jobb.
Så langt er me komne omlag halvvegs og synes me ligg godt an så langt. Oppdragsgjevaren har i alle fall gove uttrykk for at dei er godt nøgde.
Eg kjem attende med litt meir fyldig informasjon seinare, nedanføre finn de ein del bilete av dei ulike prosessane.
Rett og slett moro å ha so mykje fine, store tre å arbeida med.


onsdag 16. februar 2011

Årsmøte NTF Vest

Årsmøte i NTF Vest med foredrag om tre og kulturhistoriske verdiar.
Dersom det er medlemer som ikkje har fått innkallinga, eller nokon som vil melda seg inn så kan de sjå ho her:


NTF- vest årsmøte m/ foredrag

Tid: 24.02.11. kl. 18.00-20.00.

Møtested: Neumannsgate 1, 5etg. Grønn etat.

18.00-18.45. Foredrag trær - kulturhistoriske verdier v/Mette Eggen - Rksantikvaren.

18.45.-19.15 Kaffe / forfriskninger

19.15 - 19.30 Gjennomgang økonomi / årsregnskap.

19.30 - 20.00 Valg av nye styremedlemtlf.5556 9216

Vennligst videresend e-post til NTF-medlemmer som ikke står oppført i utsendingsliste.

Mvh
Frank Johansen
sekretær NTF- vest

Arborist utdanning vekesamling fem

Tida flyg, no er det allereie midt i februar og vekesamling fem på fagutdanninga er i gang. Denne gongen er det to dagar med felling og rigging av rettstamma tre, to dagar på anleggsgartnardagane og ein dag teori.
Felling og rigging er mitt gebet så Andreas, Harry og eg har vore ute og undervist i korleis ein kan demontera grantre.
Det er eigentleg ein enkel sak i teorien - på med spikes og sele, ta greiner på veg opp, kappa toppen, ta seksjonar på veg ned, tadaa ferdig!
Men på eit eller anna merkeleg vis så er det ikkje så enkelt likevel. For det første så er det høgda, dei trea me tok varierte frå 10 til nokre og 20 meter i høgd. Det er sjølvsagt litt spesielt å stå på eit par piggar på ei laaaang stong og kappa denne i bitar med motorsag.
For det andre er det kappeteknikk med sag og motorsag, det er utruleg kor mange "smarte" måtar folk brukar ei motorsag på oppe i eit tre - måtar de ialdri ville filosofert om å bruka på bakken. Men når det er sagt så vil eg sei at desse elevane på langt nær var det verste eg har sett i så måte så alt gjekk bra.
Dersom ikkje høgde og motorsag er noko problem så kjem me lærarar draksande med ein haug med blokker, slynger, tau og brems som skal brukast til nedfiring. Det er mykje å tenkja på i tuppen av eit tre :)
Etter to dagar med intens nedkapping så sat det meste i alle fall så godt at det er eit grunnlag for å trena vidare. Og det er naudsynt for dette er ikkje noko ein lærar på to dagar, ein må ut og praktisera - fella tre for naboar og vener eller kanskje til og med drista seg til å ta betalt :)

Stå på folkens!