søndag 26. februar 2012

Årsmøte NTF

Det nærmar seg årsmøtekonferansen til NTF, årets happening for oss treskallar!
Dei som ikkje har fått med seg dette storhendet bør ta ein titt her
I år er det Bergen som er staden og me ser fram til eit par fine dagar i Noregs finaste by - byen som vår Herre er så glad i at han vaskar han mest kvar dag:)
Det er mykje interessant på programmet - berre ta ein titt, ekstra interessant er det at det via ein heil dag til konkurranseutsetjing og problemstillingar rundt offentlege innkjøp. Altfor ofte er me vitne til at me små trepleiefirma tapar i konkurransen for store multitask firma som kjøper inn kompetansen vår etterpå til ein sterkt skvisa pris.
Skal og verta interessant å høyra kva større aktørar seier om oppfølgjinga av slike tilbod.

fredag 24. februar 2012

Søk på Arboristfagskulen!

Nåja, ikkje alle og einkvar då men de som brenn for tre og trepleie og har føresetnader for yrket.
Her ligg ein link til Hjeltnes og meir informasjon om utdanninga.
Det vert teke opp elevar annankvart år, og i år er det opptak med søknadsfrist 15. april.

Å vera arborist er på mange måtar eit spanande yrke. Deler av arbeidsplassen er høgt oppe i trekrunene - gjerne med motorsager og tunge løft i tau, då gjeld det å vita kva ein gjer. Andre deler er på bakken med planting, diagnostisering, trevurderingar etc. Sjølvsagt må ein vita kva ein gjer der og :)

Er du interessert - gå inn på linken og les og kontakt evnt Andrid på Hjeltnes for meir informasjon.

Treet si nyttårsfeiring

I Jødedommen har til og med trea si nyttårsfeiring. Den er i januar etter vår kalender. Litt malplassert her sidan alle trea våre på den tid ligg i dvale, men i Israel er det annleis - det er på den tida trea vaknar til liv og byrjar å veksa.
Her ligg ein link til eit tidsskrift eg ikkje les til dagleg, men dette må vel vera ukontroversielt stoff :)