tirsdag 21. juni 2011

Asken slit

Det ser ut som om asketrea på Voss er i store vanskar i år. Mange av dei har ikkje skote lauv i toppane, i staden kjem det vasskot lenger nede, ein av desse er ein relativt ung ask i hagen min. Det kan på mange måtar minna om askeskot sykje men er nok neppe det. Det er nok heller den kalde berrfrosten i fjor haust, den som tok halve jordbæråkeren min, som er syndaren.
Eg kutta av ein tørr greinspiss i dag for å sjå etter teikn på askeskotsykje, eg fann ikkje det men merkeleg nok var den tilsynelatande tørre greina frisk inni med grønt og fint kambium. Det verkar som om det har vore knoppane som har fenge nådestøytet. Skal verta interessant å følgja med framover om treet mitt og dei andre "tek" seg att på dei nakne delane, ellers er det desverre berre å hogga ned sidan prydverdien er borte.