tirsdag 25. oktober 2011

Koparspikar - myte eller fakta??

Det har i mange år versert historiar om at koparspikar drep tre. Nokon meiner at ein skal vera nok, andre tilrår fleire, gjerne dyppa i saltsyre etc.
Det rare er at alle har høyrt om nokon som har gjort dette men ingen har gjort det sjølve.
denne linken finn de ein artikkel om ein som har teke dette på fullt alvor i sitt patetiske forsøk på å drepa ein gamal fin lønn.
Det ville vera skummelt om metallet kopar var så giftig for levande organismar at ein spikar kunne drepa eit heilt tre - i så tilfelle trur eg nok at fri omsetnad av kopar var rimeleg uaktuelt.
Kva trur de folkens, har nokon av dykk prøvd det med success??