tirsdag 25. oktober 2011

Koparspikar - myte eller fakta??

Det har i mange år versert historiar om at koparspikar drep tre. Nokon meiner at ein skal vera nok, andre tilrår fleire, gjerne dyppa i saltsyre etc.
Det rare er at alle har høyrt om nokon som har gjort dette men ingen har gjort det sjølve.
denne linken finn de ein artikkel om ein som har teke dette på fullt alvor i sitt patetiske forsøk på å drepa ein gamal fin lønn.
Det ville vera skummelt om metallet kopar var så giftig for levande organismar at ein spikar kunne drepa eit heilt tre - i så tilfelle trur eg nok at fri omsetnad av kopar var rimeleg uaktuelt.
Kva trur de folkens, har nokon av dykk prøvd det med success??

tirsdag 21. juni 2011

Asken slit

Det ser ut som om asketrea på Voss er i store vanskar i år. Mange av dei har ikkje skote lauv i toppane, i staden kjem det vasskot lenger nede, ein av desse er ein relativt ung ask i hagen min. Det kan på mange måtar minna om askeskot sykje men er nok neppe det. Det er nok heller den kalde berrfrosten i fjor haust, den som tok halve jordbæråkeren min, som er syndaren.
Eg kutta av ein tørr greinspiss i dag for å sjå etter teikn på askeskotsykje, eg fann ikkje det men merkeleg nok var den tilsynelatande tørre greina frisk inni med grønt og fint kambium. Det verkar som om det har vore knoppane som har fenge nådestøytet. Skal verta interessant å følgja med framover om treet mitt og dei andre "tek" seg att på dei nakne delane, ellers er det desverre berre å hogga ned sidan prydverdien er borte.

torsdag 26. mai 2011

Gatetre 2

Då vart det ein Prunus mackii eller neverhegg som vart planta utanføre Voss Sparebank. Ved eit merkeleg samantreff er det eksakt same treet som er planta utanføre Vekselbanken på Voss. Forsåvidt ikkje uventa forresten sidan begge bankane er noså like ellers og :)
Prunus mackii er ellers eit bra gatetre, vinterherdig, fin bløming, litt frukt og litt haustfargar så dei vil nok pynta bra opp i gatebiletet.
Eg har ein del andre framlegg som eg gjerne ville ha prøvd ein stad - det er viktig med litt mangfald i gatebiletet.
Ta gjerne kontakt om de skal planta noko.

tirsdag 10. mai 2011

Ny supervinsj

CPR Innovations ved Steven Ibeling har klekt ut ein ny lur vinsjtype for trefelling. Han verkar omlag som ein GRCS men i motsetnad til denne er det mogeleg å bruka to tau samstundes. Vinsjen er bygd opp av ein kraftig Harken vinsj i midten og med ein friksjonstrommel rundt. Denne kan brukast både til brems ved seksjonsfelling og til å kontrollera last som vert vinsja. I tillegg beskyttar han vinsjen.
Me har akkurat teke han i bruk og han verkar veldig bra, skikkeleg gjennomtenkt.
I Noreg kan de kjøpa vinsjen ved å kontakta Hogst og Rydding på tlf 90869340 eller epost svein.ringheim@hogstogrydding.no
søndag 1. mai 2011

Gatetre

Eg har fått ein førespurnad om å koma med framlegg til eit gatetre utanføre ein bygning på Voss. Ikkje så vanskeleg skulle ein tru men det vart ein del fundering likevel. Her er ein del kriterie som må oppfyllast:
 • Plassen er avgrensa så det kan ikkje vera noko vidt tre.
 • Uvisst kva som er under fortauet, så det kan ikkje vera for "fintfølande"
 • Det bør minst tola H5
 • Det må vera 4 meter opp til nederste greina på innsida og 5,5 meter ut mot gata, så treet bør vera over ti meter når det er utvakse.
 • Høg prydverdi enten med haustfargar, bork, bløming og bladform.
 • Det skal definitivt ikkje vera Sorbus og Tilia X europea `Pallida`
Nokon som har nokre gode framlegg? Legg dei inn som kommentar under.

torsdag 28. april 2011

NM i treklatring

På laurdag er det NM i treklatring i Oslo. For første gong på mange år kan eg ikkje vera til stades, det er midt i innspurten i bygginga heime på Store Ringheim så eg vert nok ståande med målarkosten heile helga.
Litt surt men ikkje noko å gjera med det.
Det er meldt eit fantastisk ver så alt ligg til rette for eit fint meisterskap så eg vonar mange tek turen og deltek eller ser på.
NM er så mykje meir enn berre ein konkurranse, det er på mange måtar årets høgdepunkt for oss som likar å kliva i tre. Her møtest me ein gong i året og knyter nye band.
Det er også ein stad for å utveksla nye idear og teknikkar, visa nytt utstyr osb.
Det har alltid vore meininga at det ikkje skal vera høg terskel for å delta, det er rom for alle. Nokon er sjølvsagt svært gode og trenar hardt fram til denne dagen, andre er kanskje med mest for moro skuld. Det er i utgangspunktet gleda over å kunna koma seg fram oppi desse fantastiske skapnadane som trea er, som skal stå i fokus.
Ha ein fin dag!

tirsdag 19. april 2011

If there were no trees...

Sjå her for å finna ein fin artikkel om tre eg fann på Dave´s Garden sitt nyhendebrev. If there were no trees.. av Sharon Brown.
Ein aktuell tanke no om våren når folk ringer og vil ha felt hagetrea sine. Tenk den tanken..om det ikkje var tre.
Utenkeleg, sjølv dei største solelskarane og trefiendane tykkjer det. Likevel vil dei hogga ned trea i hagane sine og spesielt i naboane sine hagar - forstå det den som kan.
Les og kos dykk med artikkelen.

Når kastanjene visner i Bygdø Allé..

Det har vore kritisk for hestekastanjane i Bygdø Alle ei stund. Vanskeleg for tre som har vakse opp med god plass, sporadisk biltrafikk og hestetrafikk å tilpassa seg det moderne livet. Rikeleg med salt har ikkje vore til hjelp.
No er det på gang ein ny redingsaksjon, Erik Joner i Bioforsk skal i samarbeid med eit Tsjekkisk firma sprøyta inn mychorriza (sopprot) i grunnen rundt trea for på den måten å betra evna deira å ta opp næring.
Me vonar det beste men er litt skeptisk. Resultatet vil visa seg etter nokre år.
Sjå linken her

fredag 15. april 2011

Dyr? platanlønn i Trondheim

Ei dame i Trondheim har funne det for godt å fella ein Platanlønn, Acer pseudoplatanus, som sto i vegen for sola.
Ho hade søkt kommunen om å få løyve til å fella treet og fått avslag, men ho felte likevel. Det var klausul på treet etter plan og bygningslova og dette visste ho om då huset vart kjøpt. Platanlønna har stende der i bortimot 150 år, damo såg heller ung ut og var vel heller eit levande prov på at vitet veks med bolen eller meir direkte - ho har mykje å gå på når det gjeld vanleg folkavit.
Ho fekk då også 30000,- i bot for udåden, høgst fortent. Men no er ho sjølvsagt foruretta og kjenner seg urettvist handsama. Bakgrunnen er sjølvsagt den berømte svartelista der platanlønnen står som einaste tre. Dette er då tolka meir enn bokstaveleg som at alle artar på svartelista skal utryddast i Noreg. I dette synet har ho sjølvsagt fenge støtte frå FRP som er imot alt framand og saka vert teken opp i stortinget. Det er heilt rett, det burde vore teke opp i stortinget, men då om korleis ein skal få betre rettsvern for alle store gamle tre som står i private hagar og er offer for tilfeldig behandling av eigarane, ikkje at ei dame i Trondheim skal få verta solbrend!
Sjå linken her

torsdag 14. april 2011

IKEA trea eitt år etter

Ein av innlegga eg skreiv i denne bloggen i fjor var det om vandalskjæringa av trea på parkeringsplassen til IKEA i Åsane i Bergen. Eit vaktmeisterfirma hadde gått laus og hakka på trea etter beste evne med eit litt miserabelt resultat, men dei fekk sikkert godt betalt.
No var eg ein liten tur på IKEA att og gjekk forbi desse trea eitt år etter. Resultatet var vel omlag som forventa. På alle "knaggane" som sto att var det no kome vasskot, etter ein par tre år er trea overgrodde av villvekst og ser ikkje ut. Då lyt nok vaktmeisteren ut med saks og sag att, pengar i slikt!
Ei god oppskrift på å laga stygge tre av fine, stå på!onsdag 23. mars 2011

Workshop i redning og NM i Treklatring

Datoane 28-30/4 må de setja av til ein tur til Oslo. Då er det mange gode ting på gang. Først vert det to dagar med workshop i redning med Mark Bridge, ein av dei beste trekaltrarane i Europa, som lærar. Arrangør er NTF. Dette vert garantert svært interessante dagar. Deretter vert det NM i treklatring på laurdag den 30.04. i Universitetsparken, dette er årets happening for oss liksomapar som aldri heilt har slutta å klatra i tre. Det er moro, litt alvor, interessant og den dagen me møter likesinna som forstår kva me seier :)
Ta ein tur då vel!
Meir info på NTF sine heimesider

lørdag 19. mars 2011

Augsburg i mai

Kom ein kjekk invitasjon frå Mark Bridge i eposten i dag.

Hi all,

on the 3 and 4 of May the Climbers' Forum will be held again during the German Treecare Days in Ausburg (www.forum-baumpflege.de). The forum, for those of you who have never been, is a unique platform for all things related to rope access techniques in arboriculture. Over the years the event has evolved and has covered an ever increasing range of topics, ranging from the history of treeclimbing, certification of friction hitches, health and safety issues, risk assessment, aerial rescue, work positioning techniques, team building and many other things. These themes are covered in a number of practical and formal presentations over the two days. The forum and conference also offer an unique opportunity to meet and interact with many practicing arborists from all over Europe, to see the newest developments in equipment at the Trade Show and to polish up your theoretical knowledge at the conference.

This years topics will be:

Tuesday
  • Incident analysis in treeclimbing accidents, Patrick Zürcher (SUI)
  • The dark site of tree climbing - psychological effects on workers climbing high trees, Renè Coming (ITA)
  • Certification of splices, Christian Kruck (GER)
  • From product design, development, intended to actual use from a manufacturers point of view, Alex Bronnaz (Petzl, FRA)
  • Friction measurement at anchor points, Dirk Lingens (GER)
  • Forces on redirected anchorpoints, Andreas Detter (GER)
Wednesday
  • Single line rescue techniques, Bernhard Schütte (GER)
  • Attaching, trimming and moving loads, Kay Busemann (GER)
  • Comparison of different lowering devices, Gregor Hansch & Florim Ajda (SUI)
  • 3-D Rigging, Chris Cowell & Mark Bridge (UK/ SUI)
  • Understanding the way that tree dynamics are affected by work that arborists do and how to use them to your benefit, Ken James (AUS)
  • Rigging mechanical advantage, Knut Foppe (GER)
  • Safe chainsaw cutting techniques, Rip Tompkins (US)

About half of the talks will be held in English, we will be organising some form of translation, depending on how many people require it...

You can fly to Munich, from there it's a short trip to Augsburg by train or bus. For further enquiries about prices etc. don't hesitate to get in touch with Irina Kaths or Bettina Kinkele at Forum Baumpflege, their e-mail address is augsburg@forum-baumpflege.de. For other questions you can also fire me off an e-mail.

If you know of other climbers in your country who you think might also be interested in this event,  please feel free to forward this e-mail to them.


So, maybe see you soon in Augsburg, and until then climb safe, 

regards,

Mark Bridge
Ta ein tur då vel...

tirsdag 8. mars 2011

Årsmøtekonferansen 2011

Så laga det seg til slutt slik at eg fekk sjanse til å delta på årsmøtekonferansen i NTF. Den går av stabelen i Oslo 10 og 11.03. Programmet ligg på heimesidene til NTF.
Mykje interessant om vern og stell av gamle tre presentert av dyktige forelesarar. Årsmøte og sosialt samver på årsmøtemiddagen og litt øling etterpå. Her møtest omtrent det som finnes av smalspora, trongsynte trenerdar som meg sjølv - trivelege folk!
Ikkje fått det med deg i år? hugs på det neste år i mars!
Til alle de andre - me snakkast der!

fredag 4. mars 2011

Bilete frå arboristutdanninga på youtube

Hjeltnes Gartnarskule har laga eit biletshow frå arboristutdanninga som dei har lagt ut på youtube
Sjå på bileta, luftig utdanning kan ein vel kanskje sei. Noko for deg til neste studentopptak?

torsdag 3. mars 2011

Pruning - Ed Gilman

Her er link til ein svært opplysande og enkel og god pdf utarbeidd av professor Ed Gilman ved universitetet i Florida. Slik skal det gjerast - rett på sak utan alle dei store orda!
Nokre av dykk hugsar kanskje professoren frå årsmøtekonferansen i Bergen i fjor, ein halv dag med svææært interessante foredrag om tre og beskjæring. Han kan sine ting og er ein dyktig formidlar.

tirsdag 1. mars 2011

Nytt slagord til Arbor Day

ISA ynskjer innspel på eit nytt slagord for Arbor Day (treets dag)
Eg fekk denne eposten frå Jessica der eg forstår det slik at alle, ikkje berre me COR medlemer, kan senda inn framlegg, så dersom de har noko bra send det til henne :)


Hello Component leaders,

ISA is looking for help with a slogan to put on a t-shirt for Arbor Day and we knew you were just the creative minds to ask!

Please pass this on to any one you know who would be interested in sending in a witty, clever, fun (and of course all ages friendly) slogan for a commemorative 2011 Arbor Day t-shirt. The slogan should help promote the importance of trees, tree care, or public awareness of trees.

All slogans should be sent to Sonia Garth (sgarth@isa-arbor.com) by Monday, March 7. The person who submits the selected slogan will receive five free t-shirts.

There is no need to send in graphic ideas as ISA will be asking local designers to provide us with imagery concepts for the winning slogan.

Components will have the opportunity to use these shirts for their own Arbor Day activities.

Looking forward to seeing all of your creative ideas!

Thank you,
Jess

===========================================

Jessica Kebert
Corporate Relations & Communications Coordinator
International Society of Arboriculture
2101 West Park Court, Champaign, IL 61821
217-418-0946

Nytt ISA today

Her er linken til siste ISA today med mykje nytt frå ISA. Det har mellom anna vorte vald inn tre nye COR, Council of represantatives, dei ulike chapter sine representantar i ISA.

søndag 20. februar 2011

Tre på kyrkjegardar

Tønsberg Gamle Kyrkjegard er berre ein av svært mange eldre kyrkjegardar med store, fine tre. Dei fleste av desse er veldrivne innan heller tronge økonomiske råmer, det er ofte kyrkjegardsforvaltarar med stor kunnskap om både tre kyrkjegardsdrift som legg sjela si i arbeidet.
Slike gamle kyrkjegardar er viktige av mange omsyn, dei er sjølvsagt viktige for dei som har sine kjære liggjande der men dei er også viktige for folk flest. Det er mange som likar å gå gjennom ein stemningsfull alle eller vandra gjennom ein velhalden kyrkjegard med store og vakre tre.
Uansett kor god omsorg desse trea får er det ofte slik at dei tilsette manglar kompetanse på trepleiearbeid oppe i trea og kanskje også på vurdering av trea. I eit område med så mange besøkjande er det viktig at trea er i god helse og sikre. Det må fjernast tørrgreiner, greiner og kodominante stammer må kanskje sikrast. Dette er berre døme på ei lang rad tiltak som gjerne er aktuelle å gjera i gamle tre.
Alternativet er desverre ofte at forvaltarane synest at trea er fårlege og får dei felt. Dette er både synd og skam sidan trea gjerne kunne stått i mange tiår til med litt stell.
Det siste tiåret har det etterkvart kome til ein god del sertifiserte og kvalifiserte trepleiarar og trepleiefirma som kan ta på seg slike oppdrag, me i Hogst og Rydding er eit av dei. Desverre er det også kome til minst like mange useriøse firma som gjer meir skade enn gavn - det er ein del døme på slikt andre stader i bloggen.
Utfordringa er å selja oss inn til slike oppdragsgjevarar og utkonkurrera dei useriøse. Dette kan me neppe gjera på pris sidan "raskearbeid" ofte også er billigarbeid, nei me må gå på kvalitet og resultat og dette er vanskeleg sidan kunnskapen om tre og tepleie ofte er låg hjå potensielle oppdragsgjevarar. Men det er ikkje umogeleg - me lukkast i Tønsberg i år og me lukkast i Trondheim i fjor og me har lukkast ei rad andre stader og eg trur ikkje nokon av desse oppdragsgjevarane har angra på at dei satsa på å få det skikkeleg gjort.
Så om det er nokon som forvaltar område med gamle verdfulle tre som les dette - skal de ha noko gjort så få det gjort skikkeleg, sjekk opp heimesida til NTF , der kan de søkja etter sertifiserte trepleiarar som kan gjera jobben for dykk.

fredag 18. februar 2011

Tønsberg Gamle Kirkegård

Etter litt om og men er me no godt i gang med oppdraget i Tønsberg Gamle Kirkegård. Der skal det i samband med ei oppgradering av kyrkjegarden utførast ein god del trepleie og trefelling. Det som skal utførast er i korte trekk fjerning av omlag 150m hekk med gjerde i midten, felling av 15 store lindetre, felling av ei mengd knutekolla lindetre, felling av ein alle med hagtorn, beskjæring av nærare to hundre tre, flising og vekkøyring, stubbefresing og kruneforankring av nokre tre.
Som sagt ein heller stor jobb.
Så langt er me komne omlag halvvegs og synes me ligg godt an så langt. Oppdragsgjevaren har i alle fall gove uttrykk for at dei er godt nøgde.
Eg kjem attende med litt meir fyldig informasjon seinare, nedanføre finn de ein del bilete av dei ulike prosessane.
Rett og slett moro å ha so mykje fine, store tre å arbeida med.


onsdag 16. februar 2011

Årsmøte NTF Vest

Årsmøte i NTF Vest med foredrag om tre og kulturhistoriske verdiar.
Dersom det er medlemer som ikkje har fått innkallinga, eller nokon som vil melda seg inn så kan de sjå ho her:


NTF- vest årsmøte m/ foredrag

Tid: 24.02.11. kl. 18.00-20.00.

Møtested: Neumannsgate 1, 5etg. Grønn etat.

18.00-18.45. Foredrag trær - kulturhistoriske verdier v/Mette Eggen - Rksantikvaren.

18.45.-19.15 Kaffe / forfriskninger

19.15 - 19.30 Gjennomgang økonomi / årsregnskap.

19.30 - 20.00 Valg av nye styremedlemtlf.5556 9216

Vennligst videresend e-post til NTF-medlemmer som ikke står oppført i utsendingsliste.

Mvh
Frank Johansen
sekretær NTF- vest

Arborist utdanning vekesamling fem

Tida flyg, no er det allereie midt i februar og vekesamling fem på fagutdanninga er i gang. Denne gongen er det to dagar med felling og rigging av rettstamma tre, to dagar på anleggsgartnardagane og ein dag teori.
Felling og rigging er mitt gebet så Andreas, Harry og eg har vore ute og undervist i korleis ein kan demontera grantre.
Det er eigentleg ein enkel sak i teorien - på med spikes og sele, ta greiner på veg opp, kappa toppen, ta seksjonar på veg ned, tadaa ferdig!
Men på eit eller anna merkeleg vis så er det ikkje så enkelt likevel. For det første så er det høgda, dei trea me tok varierte frå 10 til nokre og 20 meter i høgd. Det er sjølvsagt litt spesielt å stå på eit par piggar på ei laaaang stong og kappa denne i bitar med motorsag.
For det andre er det kappeteknikk med sag og motorsag, det er utruleg kor mange "smarte" måtar folk brukar ei motorsag på oppe i eit tre - måtar de ialdri ville filosofert om å bruka på bakken. Men når det er sagt så vil eg sei at desse elevane på langt nær var det verste eg har sett i så måte så alt gjekk bra.
Dersom ikkje høgde og motorsag er noko problem så kjem me lærarar draksande med ein haug med blokker, slynger, tau og brems som skal brukast til nedfiring. Det er mykje å tenkja på i tuppen av eit tre :)
Etter to dagar med intens nedkapping så sat det meste i alle fall så godt at det er eit grunnlag for å trena vidare. Og det er naudsynt for dette er ikkje noko ein lærar på to dagar, ein må ut og praktisera - fella tre for naboar og vener eller kanskje til og med drista seg til å ta betalt :)

Stå på folkens!

torsdag 20. januar 2011

Vekesamling 4 del 2

Då har det vore to interessante dagar på Hjeltnes. Elevane har vore ute og oppi trea for å gjera ein jobb i staden for berre å klatra. Arbeidsoppgåvene var krunereinsk, tynning, innkorting av greiner og forankring med statisk og dynamisk system for kruneforankring.
I dag var det også gjennomgang av- og praktiske øvingar i redning av skadd klatrar frå tre.
Mykje moro altså, til og med veret var på vår side.
På onsdag var det oppstart med å koma seg opp i trea og byrja å arbeida. med "mine" elevar gjekk det nok litt plundrete i starten, det trengs nok ein del meir trening på rutinar og kasting. Det var litt for mykje fastsette posar og "fuglareir" i kastelineposen.
Til slutt kom alle opp i treet, ei vid gamal smørvalnøtt der det var ein 16 år gamal statisk forankring som absolutt trengde fornying. Planen var å setja opp ei ny statisk forankring med wire litt høgare oppe i treet og så fjerna den gamle. Treet var svært vidt med lange horisontale stammer utan noko godt høgt punkt til ankerfeste så klatringa var litt utfordrande.
Forankringa vart sett opp som eit trekantsystem slik at kvar stamme vart støtta opp frå to kantar. Først vart stammene stramma opp med ei jekketalje, deretter vart kabelen installert og stramma opp for hand før ein losna opp att stramminga på jekketalja og finjusterte kabelen.
Det vart litt styr med skruer og wireklemmer oppe i treet men jobben vart gjort på ein dag.

I dag var det så redningsopplæring. Ein viktig disiplin som alle arboristar bør vera godt trena i.
Dagen byrja med ein time inne der me gjekk igjennom redning frå a til å før me gjekk ut og prøvde i praksis.
Sjølve teknikken er relativt enkel, men sidan det skal utførast oppe i eit tre med greiner og diverse vert det fort vanskeleg.
Klatreferdigheiter spelar også sjølvsagt ei stor rolle i kor greitt det går - dersom ein har nok med seg sjølv oppe i eit tre vert det sjølvsagt vanskeleg å ta vare på ein annan person i tillegg.
Men alle har i alle fall no gjennomført ei redningsøving.
Mange fleire vil det verta i samlingane framover.


Neste vekesamling i februar vert det seksjonsfellingfelling av einstamma tre / bartre. Skal verta interessant det og.
Uansett så må elevane no opp i trea mellom samlingane for å verta betre!

tirsdag 18. januar 2011

Vekesamling 4 på Fagskule Arborist på Hjeltnes

Då er fjerde veka på fagskulen vel i gang. Elevane har no hatt to dagar med teori om beskjæring, trekjennskap og krunestabilisering.
I morgon skal elevane ut og opp i trea. Me byrjar med opplæring i kameratredning og tek litt redningsøvingar. Dette er ferdigheiter som kan vera svært viktige å ha dersom ulukka skulle vera ute, det er ikkje alltid at redningsmannskap som er trena i redning frå høgda eller frå tre er tilgjengelege. Når ein så veit at hengetraume kan vera livstrugande etter relativt kort tid bør alle innsjå kor viktig det er å vera i stand til å fa ned ein skadd klatrar relativt raskt.
Deretter vert det beskjæringsøvingar i ulike tre i nærområdet. Me føreset no at elevane har inne gode nok klatreferdigheiter til at dei kan koma seg opp og rundt i treet. Det vil no verta lagt meir vekt på sjølve arbeidet og på arbeidsposisjonering.
Av aktuelle arbeidsoppgåver er krunereinsk, tynning og kruneheving.
Veret er lova å vera bra både i morgo og torsdag, det skal verta fine dagar.
Kjem attende med bilete seinare i veka.

mandag 17. januar 2011

Beskjæring i Statens Vegvesen sin regi?

Eg fekk denne eposten i dag frå min gode ven Sivert W Svane i Fevik
:

>Hei Erik og Ingjerd og svein
>Her kan dere se et resultat av beskjærings arbeidene en anleggs gartener gjør for mesta og statens vegvesen reg sør.
>Det er nesten umuligt for oss sertifiserte trepleiere å få utført arbeider for de 2 nevnte aktører fordi vi ikke har personlige vennskap med bestillerene i statens vegvesen og mesta.
>Denne anleggs gartneren har nok utført hærværk i steden for beskjæring på ca 100 - 200 trær i nær område.
>De er derfor ikke veldigt lett å konkurere med folk som kan si at de
>har fagbrev som grøntanleggs gartnere og i fritiden spiser kirsebær med
>de store entrepenørene Hilsen en frustert Svane

Det er vedlagt nokon bilete av skamfarne tre, ser ut som om dei er beskorne etter den "gode gamle hatrack" metoden, dvs skorne for å få hatten til å passa.
Eg forstår godt Sivert veldig godt, det er vondt å sjå på dette. 
Spørsmålet er som vanleg; Kva er føremålet med beskjæringa? Kven har bestilt dette og kven har fulgt det opp? Kva krav til kompetanse er stilt til dei som har utført "jobben"

Det kan vera at det er tenkt på å laga knutekollingar - men det ser ikkje slik ut.
Det kan vera at det er bestilt oppbyggingsbeskjæring i samsvar med SVV si beskriving av slikt arbeid i anbudsgrunnlaget - i so tilfelle er bestillar og utførar analfabetar. Eg har denne beskrivinga liggjande og ho kan umogelegvis lesast slik!
Mest truleg er det tale om kunnskapsløyse manglanda fagkunnskap.
Dette er alvorleg. Det er lagt ned mykje pengar, skattepengar, i planting og stell av desse trea og så vert dei øydelagde slik - antakeleg for god betaling - skattepengar igjen.Me får vona at det ikkje vert sett tilsvarande kvalifikasjonskrav til andre underentreprenørar som er leigde inn på same funksjonskontrakt, i tilfelle lovar det ikkje godt.

Kor lenge skal det gå før det vert sett reelle krav til kompetanse i kontraktar som omhandlar stell av tre i ulike anlegg? No kan kven som helst som seier dei har kompetanse på dette verta utvalde til slike oppgåver av bestillarar som har like lite kompetanse på det dei bestiller som dei som utfører jobben. Taparane er trea og brukarane av områda som skal leva med eit elendig resultat. 
Det patetiske er at det ofte kostar meir med glade amatørar med lift og motorsag enn fagfolk som har brydd seg med å utdanna seg innan faget.
Beklagar folkens men eg vert litt opptrekt av slikt!

lørdag 15. januar 2011

Tredame

Arne Askeland, eller Arn som han kallar seg, held til på Askeland Gard på Osterøy. Han er ein kreativ sjel som brukar motorsag til å laga ulike skulpturar. De finn meir informasjon om han på facebook sida hans.
Han lagar skulpturar av både dyr og menneske og som de ser nedanføre er det ikkje noko problem med damer berre ein har ei motorsag og ein trestokk :)
Eg synest det er imponerande kva han får til og kjenner vel eigentleg at det kriblar litt i gassfingeren med å prøva litt sjølv, spørs vel om det vert like bra.
Besøk sida hans og sjå bileta.

søndag 9. januar 2011

Nyttig web sida

På denne sida til University of Florida vil de finna ei rad med nyttige faktaark osv. Det meste er produsert av professor Ed Gilman som var i Bergen på årsmøtekonferansen i fjor. Ta dekan litt tid til å sjå igjennom alt som ligg her og andre stader på sidene deira.
Utruleg nyttig, enkelt og greitt skrive.
Ed is the man!

onsdag 5. januar 2011

Skotre

Trudde eg hadde oversikt over dei fleste treslektene på nordre halvkule heilt til eg las denne artikkelen om vandalar som har øydelagt eit vidkjend skotre i USA.
No er det vel kanskje ikkje slik at sko veks på tre der heller, og ikkje er det ei eiga slekt med tre, det er tre der det er vorte tradisjon å hengja opp utslitne sko etter ein lengre tur i skogen.
Fint eller ikkje, eg skal ikkje ha noka sterk meining om det, heller ikkje om kven som er største vandalane av dei som hengde opp skoa eller dei som hakka ned treet. Det var uansett eit tre og ein tradisjon som betydde ein god del for mange folk der borte og soleis var det nok stygt gjort å øydeleggja.

mandag 3. januar 2011

Palmar? Her?

Var det nokon som trudde at palmar berre var for sydlegare strøk? Det viser seg nok å vera feil. Det veks palmar i hagen til Flor og Fjære på øya Hidle i Boknafjorden, litt feilbeskorne men dei klarar seg. Det kan veksa palmar mange stader på sørvestlandet, kulden er eit mindre problem enn sommartemperaturane og nedbøren.
Sjå denne artikkelen frå Dave´s Garden, der finn de mange sortar palmar og kva dei toler. Ver no litt eksperimentelle de som har hage i ei passande klimasone, prøv noko nytt det ka nvera det går.

søndag 2. januar 2011

Veterantre blogg

Fann denne kjekke bloggen på Treebuzz under Sean Freeman sine innlegg. Artigt å sjå korleis dei tek seg av gamle tre i Australia. Sjekk han ut.