søndag 26. desember 2010

The three trees, ei jolaforteljing.

 Ei jolaforteljing posta på Trebuzz av "Arborvista"

The Three Trees
Once upon a mountain top, three little trees stood and dreamed of what they wanted to become when they grew up. The first little tree looked up at the stars and said: " I want to hold treasure. I want to be covered with gold and filled with precious stones. I'll be the most beautiful treasure chest in the world!" The second little tree looked out at the small stream trickling by on it's way to the ocean. " I want to be traveling mighty waters and carrying powerful kings. I'll be the strongest ship in the world! The third little tree looked down into the valley below where busy men and women worked in a busy town. I don't want to leave the mountain top at all. I want to grow so tall that when people stop to look at me they'll raise their eyes to heaven and think of God. I will be the tallest tree in the world.
Years, passed. The rain came, the sun shone and the little trees grew tall. One day three tree workers climbed the mountain. The first arborist looked at the first tree and said, "This tree is beautiful. It has beautiful shape and form. It has been well taken care of over, with careful attention to pruning and deadwooding, but after careful consideration, it was decided it should come down". With a swoop of his shining axe, the first tree fell. "Now I shall make a beautiful chest, I shall hold wonderful treasure!" the first tree said.
The second tree worker looked at the second tree and said, "This tree species has strong wood structure. The wood grain is straight and knot free. It's perfect for me." With a swoop of his shining axe, the second tree fell. "Now I shall sail mighty waters!" thought the second tree. " I shall be a strong ship for mighty kings!"
The third tree felt her heart sink when the last lumberjack looked her way. She stood straight and tall and pointed bravely to heaven. But the lumberjack never even looked up. "Any kind of tree will do for me." He muttered. With a swoop of his shining axe, the third tree fell.
The first tree rejoiced when the arborist brought her to a carpenter's shop. But the carpenter fashioned the tree into a feed box for animals. The once beautiful tree was not covered with gold, or treasure. She was coated with saw dust and filled with hay for hungry farm animals. The second tree smiled when the wood cutter took her to a shipyard, but no mighty sailing ship was made that day. Instead the once strong tree was hammered and shaped into a simple fishing boat. She was too small and too weak to sail to an ocean, or even a river, instead she was taken to a little lake. The third tree was confused when the wood cutter cut her into strong beams and left her in a lumberyard. "What happened?" The once tall tree wondered. " All I ever wanted was to stay on the mountain top and point to God..."
Many days and nights passed. The three trees nearly forgot their dreams. But one night, golden starlight poured over the first tree as a young woman placed her newborn baby in the feed box. "I wish I could make a cradle for him." Her husband whispered. The mother squeezed his hand and smiled as the starlight shone on the smooth and sturdy wood. " This manger is beautiful." She said. And suddenly the first tree knew he was holding the greatest treasure in the world.
One evening a tired traveler and his friends crowded into the old fishing boat. The traveler fell asleep as the second tree quietly sailed out into the lake. Soon a thundering and a thrashing storm arose. The little tree shuddered. She knew she did not have the strength to carry so many passengers safely through the wind and the rain. The tired man awoke. He stood up, stretched out his hand, and said, "Peace." The storm stopped as quickly as it had begun. And suddenly the second tree knew he was carrying the king of heaven and earth, that even the winds of the seas listen to Him.
One Friday morning, the third tree was startled when her beams were yanked from the forgotten wood pile. She flinched as she was carried through an angry, jeering crowd. She shuddered when soldiers nailed a man's hand to her. She felt ugly and harsh and cruel. But on Sunday morning, when the sun rose and the earth trembled with joy beneath her, the third tree knew that God's love had changed everything. It had made the third tree strong. And every time people thought of the third tree, they would think of God. That was better than being the tallest tree in the world.
Merry Christmas....

lørdag 25. desember 2010

Tre nr 1!

Tre nr 1 hjå folk flest er jolatreet. Det er eit tre alle har eit forhold til og kjenner. Eit jolatre er eit grønt nåletre av ukjent sort og opphav som ein enten høgg i skogen eller kjøper ein stad og tek inn i huset.Ja,ja, dette veit de sikkert alt om. Jolatre er faktisk så velkjend at folk refererer til dette når dei skal beskriva tre, når eg spør ein kunde på telefonen kva slag tre han vil me skal fella, stella eller sjå på er det ikkje sjeldan at han seier det er eit slikt "juletre", altså eit nåletre.
Denne forsåvidt merkelege skikken med å dra eit tre inn i stova, pynta det og gå rundt det og syngja Herrens pris er ikkje så gamal som ein skulle tru. Den moderne versjonen byrja i Tyskland i det 18. århundra og spreidde seg så vidare derfrå det neste hundreåret. I dag kan ingen tenkja seg ei jol utan tre.
Eg skreiv at dette var den moderne versjonen fordi det er ein eldre og. I heidensk tid var det mange stader ei tru på at grøne plantar kunne motverka innverknaden av vonde makter i den mørke tida og særleg rundt solarsnu. Kva grøne plantar hadde ein så for handa? Jau, nåletre, kristtorn og misteltein, velkjende symbol frå jolafeiringa i dag, tilfeldig - neppe.
Me menneske har ei tilknyting til tre og plantar med band heilt attende til forfaderen vår vart lei av å bu oppi trea og tok kono og ungane med seg på tur ut på savanna i Afrika. Same kor moderne og urbane me er vortne i dag så sit dette i oss og genane våre. Det er utallige teikn på dette, jolatreet er berre eitt av dei.

mandag 13. desember 2010

Unicender Rope Walker oppsett

Heey! Sjekk denne greie måten å setja opp ein Rope Walker på då.
Rope Walker er ein fantastisk måte å koma seg opp i eit tre på nesten utan å verta andpusten sjølv i min alder. Kruttet kan brennast nåe ein er oppkomen i staden for på vegen opp. Det vil nok halda folk oppi trea mykje lenger enn før.

fredag 10. desember 2010

Rolege tider

Det vart tidleg vinter i år, beinkaldt og litt snø i over ein månad no. Ikkje akkurat rette veret for trepleie kan ein sei. Det daglege arbeidet med linjerydding og slikt går sin gang, me skal vera ferdige til jol med eit prosjekt for BKK i Bergen. Etter jol er det lite å gjera så me er på marknaden etter trepleie eller trefellings oppdrag.
Det er eigentleg ikkje så bra for trea å verta beskorne no når det er så kaldt, det vil verta ein del frostskadar i kambiet rundt snittet slik at snittet ikkje vert optimalt. I tillegg er det vanskar for lønn som har det med å "blø" straks temperaturen stig litt, når det så frys att om natta kan det verta store frostskadar. Lønn er litt ulik bjørk på det området ved at ho "blør" heile året, bjørk "blør" berre i sevjegangen om våren.
På den andre sida er det ei perfekt tid til å fella tre, berre det ikkje vert for kaldt då. No er det den tida på året det er minst vatn i veden og veden er lett å kløyva.
Dei som har planar om trefelling bør heller få det gjort no istadenfor til våren når sevja går.
Men no er det vel slik at folk har fokus heilt andre stader no enn hage og slikt. No er det skisesong og vinter. Lite å gjera med det, me får ta det som det kjem og snart er det jol :-)

fredag 3. desember 2010

Tredje vekesamlinga på Fagskule i trepleie

Då var tredje veka på fagskulen unnagjort. Ingen utedagar denne gongen heldigvis, det hadde vorte både kaldt og glatt og ikkje bra for korkje tre eller folk. Særleg me som står på bakken og gaular :-).
Men ei utdanning i trepleie inneheld mykje teori. Denne gongen var det om vekstfaktorar med fokus på jord og om planteriket, anatomi og fysiologi. I tillegg var det om vekst og utvikling av tre, BARIT og beskjæring.
Eg var ikkje lærar denne gongen, faget mitt er alt om trepleie, men eg følgjer med på kva som skjer. Alt heng i hop og det er viktig å leggja grunnlaget no for forståinga av korleis tre verkar.
Neste utesesjon vert i vekesamlinga i januar, då vert det spanande om elevane har gjort som dei skal og trena i dei to månadane sidan sist økt. Eg vonar inderleg det, sidan me no skal til å jobba oppe i trea med beskjæring osv. og då er litt klatreferdigheiter naudsynt. Så om nokon av dykk heldige elevar les dette - "Ut i busken og opp i trærne" :-)

onsdag 1. desember 2010

ISA Today Nov. issue

Det har vore litt stille her nokon dagar, kanskje mest sidan det har vore så kaldt at dei meir husnyttige delene av treet har vore i fokus - ved :)
Eg har to ovnar i huset og det kjennest mest som eg har fått nyfødde tvillingar som skal ha mat heile tida.

ISA Today, det månadlege infoskrivet frå ISA kom på epost no, kos dekan med det medan eg klekkjer ut noko meir å skriva om.